Publikacije

Uštedimo planetu – Novi priručnik o održivoj potrošnji!

Povodom Međunarodnog dana bez otpada, koji se svake godine obeležava 30. marta, predstavljamo novi priručnik o održivoj potrošnji!

Priručnik je struktuiran tako da propituje ustaljena verovanja, promoviše ekološku svest i obrazuje. Svaki mesec posvećen je određenoj temi ponovne upotrebe i održive potrošnje. U drugom delu možete pronaći kalendar sa izazovima za uvođenje novih, održivijih praksi u život. No ne brinite; ovi izazovi služe da vas nežno podstaknu na razmišljanje, bez opterećenja, a osmišljeni tako da omoguće sveobuhvantije razumevanje održivog načina života.

Priručnik možete peuzeti klikom na sliku ->

Ova publikacija je proizvedena uz finansijsku podršku Evropske komisije u okviru KA 2 Erasmus+ programa obrazovanja odraslih i projekta “Towards Communities of Reuse Practice (TORP)”. Ona odražava samo stavove autora, a Komisija ne može biti odgovorna za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njoj.

 

Istraživanje “Volontiranje mladih u Vojvodini”

Šta motiviše mlade da volontiraju? Kako su počeli/e svoj angažman? Šta im se sviđa kod volontiranja, a šta bi moglo da bude bolje? Koju ulogu ima volontiranje u njihovom životu? I na koje načine zainteresovati druge za takav način društvenog angažovanja? To su neka od pitanja koja stoje u centru ovog rada čiji je cilj bolje razumevanje mladih koji volontiraju u Srbiji, tačnije u Vojvodini. Odgovori na ova pitanja se zasnivaju na kvalitativnim intervjuima sprovedenim sa 16 volontera/ki između 16 i 35 godina i tri koordinatora/ke volontera. Rad je podeljen na šest poglavlja, koja sadrže: postojeća istraživanja na temu volontiranja i motiva za volontiranje uopšte, kao i istraživanja iz Srbije, metode istraživanja u više detalja, rezultate analize, zaključke i bibliografiju. Istraživanje možete peuzeti klikom na sliku ->

“Priručnik o sprovođenju inkluzivnog pristupa u radioničarskom radu”

U okviru projekta ,,Mladi (soli)daruju’’, podržanog od strane Gradske uprave za sport i omladinu Grada Novog Sada u sklopu Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Novog Sada, nastao je Priručnik o sprovođenju inkluzivnog pristupa u radioničarskom radu. Cilj projekta je bio podsticati saradnju i povezanost mladih iz Novog Sada sa marginalizovanim grupama koje žive u gradu. Priručnik nastoji da pruži osnovne alate onima koji se prvi put susreću sa željom i potrebom za organizovanjem inkluzivnih jednokratnih aktivnosti baziranih na neformalnom obrazovanju (radionice). Priručnik možete preuzeti klikom na sliku ->

“Slobodne i slobodni da budemo mi: priručnik za omladinske radnike i radnice, koordinatore i koordinatorke volontera, trenere i trenerice”

Priručnik, namenjen omladinskim radnicima/ama, volonterskim koordinatorima/kama i trenerima/kinjama, je skraćena verzija (na srpskom jeziku) priručnika “Free to be you and me”. Priručnik pruža informacije o rodu i seksualnosti, zajedno sa praktičnim smernicama i alatima jednostavnim za upotrebu, sa ciljem da pomogne organizatorima/kama različitih aktivnosti da se bave temom roda i seksualnosti. Cilj ovog priručnika je da pomogne da se aktivnosti učine sigurnijim i inkluzivnijim za sve, bez obzira na rodni identitet ili seksualnost. Priručnik možete preuzeti klikom na sliku ->

“Magic Hands”

Knjiga “Magic Hands” je rezultat dva volonterska kampa koja su se održala u Tavankutu (Vojvodina) i Plemetini (Kosovo) tokom leta 2015. Knjiga, na engleskom, srpskom, hrvatskom, albanskom i romskom jeziku, dokumentuje suživot zajednice Roma/kinja i Bunjevaca/kinja sa grupom volontera/ki kao i brojne tehnike i uputstva vezane za umetnost slame kao i za umetnost pravljenja nakita od perli. Knjigu su u potpunosti napisali i dizajnirali volonteri/ke, a projekat su realizovali Volonterski centar Vojvodine, GAIA Kosovo i SCI Switzerland. Knjigu možete preuzeti klikom na sliku ->

Izveštaj “Citizens beyond walls”

Međunarodni izveštaj “Citizens beyond walls” o porastu i načinima delovanja desničarskih ekstremističkih grupa u Evropi koji je sproveden u saradnji sa još 8 evropskih organizacija koje su učestvovale zajedno sa Volonterskim centrom Vojvodine u projektu “Citizens beyond walls” (“Građani/ke izvan zidova”) čiji je cilj podizanje svesti građana na temu tolerancije i poštovanja različitosti. Izveštaj možete preuzeti klikom na sliku ->

Veganski kuvar

Volonterski centar Vojvodine, uz podršku Društva Vegana – The Vegan Society, objavio je kuvar sa jeftinim veganskim receptima, namenjen postojećim i budućim veganima, kao i svima koji žele da se bliže upoznaju sa veganskom ishranom i veganstvom. Pored pružanja ukusnih i pristupačnih recepata, ovaj kuvar je i alat u borbi protiv predrasuda o veganstvu, a njegov cilj je da istakne dobrobiti odgovorne veganske ishrane za zdravlje pojedinaca i pozitivne efekte na globalnu dostupnost hrane i smanjenje rizika od gladi u svetu. Kuvar možete skinuti klikom na sliku ->

Act now! Getting involved in green activism in the Western Balkans - Izveštaj sa letnje škole

Letnja škola ekološkog aktivizma, organizovana od strane IPSIA Bosna i Hercegovina, Volonterskog Centra Vojvodine i GAIA Kosovo, bila je usmerena na jačanje mreže organizacija civilnog drustva na Zapadnom Balkanu sa fokusom na ekološki aktivizam. Škola je omogućila nove oblike socijalne mobilizacije na ekološkim pitanjima i podstakla učešće različitih starosnih grupa. Ovaj izveštaj obuhvata uvide sa samih predavanja, podstičući veću svest o životnoj sredini i aktivizmu. Publikacija je na engleskom jeziku klikom na sliku ->

Permaculture is revolution disguised as gardening

U oktobru 2021. godine, Volonterski centar Vojvodine organizovao je teorijske i praktične radionice sa ciljem upoznavanja mladih sa principima i etikom dizajna permakulture. Ova kratka publikacija je rezultat procesa učenja, razmišljanja i preispitivanja sebe o pitanjima kao što su odnos između tri etike permakulture (briga za Zemlju, briga za ljude, pravedna podela) i praktičnih elemenata/aspekata društva u kojem živimo i na koje želimo, širenjem praksi permakulture, da imamo pozitivan uticaj. Tekstovi su koncipirani kao uvod u permakulturu za početnike i izabrali smo ih u skladu sa temama koje pokrivaju, ali i sa vezama prema aktuelnim pitanjima na koje permakultura može pružiti određene odgovore. 

Publikaciju na engleskom jeziku možete preuzeti klikom na sliku ->

Mladi izvan zidova

Projekat „Mladi izvan zidova“ bio je usmeren na borbu protiv grafita sa govorom mržnje u Novom Sadu. Kroz seriju radionica, učesnici su analizirali takve grafite, upoznali se sa legalnim aspektima vezanim za grafite i dobili priliku da čuju iskustva aktiviste posvećenog uklanjanju grafita. Identifikovani su grafiti za preoblikovanje, a zatim su, uz podršku iskusnog umetnika i nakon dobijanja dozvola od vlasnika objekata, oslikani novi, pozitivni murali. Ove kratke smernice sadrže naše iskustvo u mapiranju, razumevanju, odabiru, krečenju i preslikavanju grafita koji sadrže govor mržnje u Novom Sadu. Više o projektu saznajte klikom na sliku ->

Learning journal No ESCape from Reflection

Dnevnik učenja, kreiran u sklopu projekta „No ESCape from Reflection“ je zbirka resursa, vežbi i materijala namenjenih volonterima/kama i mentorima/kama. Dnevnik obuhvata razne teme kao što su putovanja, dobrobit i blagostanje, novac i potrošnja, permakultura i važni datumi. Struktura dnevnika omogućava volonterima i mentorima da materijale koriste nezavisno ili zajedno, u željenom redosledu, i da biraju one koje smatraju najzanimljivijim. Publikacija je na engleskom jeziku. Ova inicijativa nastoji da unapredi kvalitet podrške međunarodnim volonterima/kama i mentorima/kama, naglašavajući važnost učenja i refleksije.

Zbirku možete preuzeti klikom na sliku->

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.