apr 06

Poziv za učesnike: One Step Forward, One Step Back (Novi Sad)

Tražimo još jednog učesnika iz Srbije za drugu aktivnost u okviru SCI projekta Peace Activism through Lessons of History of Forced Migration (ukratko PATH), koja će se održati od 8. do 14. maja u Novom Sadu.preuzimanje

Tema seminara će biti prisilna migracija, konflikti i razvoj mirovnih pokreta u bivšoj Jugoslaviji, dok ćemo ujedno istraživati i učiti o trenutnoj izbegličkoj situaciji na “Balkanskoj ruti” i povlačiti paralele između situacija u prošlosti i danas.

Više informacija i prijavni formular možete naći ovde: CAll for participants One Step Forward One Step Back.

Rok za prijavu je nedelja, 9. april.

Ostavite odgovor